اعتبار پژوهشی دو درصدی امسال وزارت ارتباطات 650 میلیارد ریال است # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اجتماعی.برنامه چهارم. رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اعتبار پژوهشی دو درصدی امسال وزارت ارتباطات برای تحقیقات و فناوری نوین حدود 650میلیارد ریال است. دکتر "محمدرضاصدری" در همایش یکروزه تبیین محورهای تحقیقاتی و توسعه ICT در برنامه چهارم توسعه کشور گفت: 5/1 درصد از این دو درصد اعتبار در چرخش پژوهش، تولید و اجرای برنامه های پنج ساله در مرکز تحقیقات مخابرات به کار گرفته می شود. دکتر "صدری" افزود: استانهای دیگر کشور نیز درنیم درصد از این هزینه پژوهش سهم دارند. وی سرمایه گذاری و حمایت دولت ها از ایده های نو را از مشکلات عمده عرصه تحقیقات دنیا عنوان کرد و گفت: سرمایه گذاری در دانش، فقط برای دانش دوستی نیست، این سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اقتصادی نیز در نظر گرفته می شود.
"صدری" با بیان اینکه بر اساس بررسی های انجام شده هر سه هزارایده در یک کشور به یک پروژه موفق منتهی می شود گفت: در مرحله پژوهش ، باید پول خرج کرد تا همین یک یا دو پروژه به موفقیت منتهی شود. وی اظهارداشت: این معدود پروژه های موفق است که آینده کشور را رقم می زند ولی نباید بی حساب و کتاب برنامه ای را شروع کرده و آن را به حساب پرت پژوهشی بگذاریم. وی اظهارداشت:نحوه توسعه ICT این است که فکرکلان و جامعه نگر داشته باشیم و از کم شروع کرده و در نهایت با یک شروع سنجیده شده و با حساب و کتاب، سرعت گرفت. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه چهارم گفت: تا پایان برنامه، 60 درصد وزارت خانه ها و سازمان های دولتی باید به سیستم یکپارچه عمومی و 20 درصد نیز باید به سیستم اختصاصی یکپارچه برسند. به گفته وی همچنین 100 درصد سازمان های دولتی و وزارتخانه ها نیز تا پایان برنامه باید وب سایت اینترنتی را دارا بوده و سهم خدمات دولتی از طریق شبکه های الکترونیک نیز به 15 درصد برسد. رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه گفت : تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، 20درصداین سازمان هابه خدمات اینترنتی اینتراکتیو رسیده و همچنین استفاده از خدمات الکترونیک، 20 درصد تخمین زده می شود. دکتر"صدری" روزآمد کردن قوانین، استاندارد کردن فناوری اطلاعات، ترویج خودکارسازی یکپارچه وجلب مشارکت مالی،ملی وبین المللی را از جمله راهبردهای توعسه فناوری اطلاعات در برنامه چهارم توسعه عنوان کرد. نخستین همایش تبیین محورهای تحقیقاتی و توسعه ICT در برنامه چهارم توسعه کشور امروز (شنبه ) در تالار شهید قندی برگزار شد. اجتمام ./1776/1647

سرخط اخبار جامعه