تصفیه خانه فاضلاب شیراز با 900 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید # شیراز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اقتصادی.آب و فاضلاب. تصفیه خانه فاضلاب شیراز باصرف 900 میلیارد ریال اعتبار و با ظرفیت تصفیه فاضلاب 300 هزار نفر روز شنبه به بهره برداری رسید. وزیر نیرو در مراسم افتتاح این تصفیه خانه گفت: ایجاد تصفیه خانه فاضلاب از اولویتهای مهم این وزارتخانه است که با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی زیرزمینی، آبهای سطحی وخاک و تولید مجدد آب جهت کشاورزی انجام می شود.
مهندس حبیب الله بیطرف افزود: برای تکمیل تاسیسات فاضلاب شیراز طی برنامه توسعه چهارم، یک هزار میلیارد ریال از منابع دولتی و 127 میلیون دلار از فاینانس خارجی سرمایه گذاری خواهد شد. وی اظهارداشت: در برنامه توسعه چهارم شاخص های آب وفاضلاب شهری و روستایی فارس رشد قابل توجهی خواهد یافت. وی ادامه داد: هم اکنون شاخص آب شهری در فارس 99 درصد، فاضلاب 9 درصد و آب روستایی 2/70 درصد است که در برنامه توسعه چهارم این شاخصها به ترتیب به 100 درصد، 6/30 درصد و 90/84 درصد خواهد رسید. بیطرف همچنین گفت: خط دوم آبرسانی سد "درودزن" که در سال آینده در شیراز اجرا می شود، نیاز به یک هزار و 200 میلیارد ریال اعتبار دارد که در برنامه چهارم توسعه ازمنابع ویژه نیز اعتباراتی به این طرح اختصاص داده خواهد شد.
تصفیه خانه فاضلاب شیراز که در زمینی به مساحت 72 هکتار احداث شده است ، هفتاد و ششمین تصفیه خانه فاضلاب کشور و هفدهمین تصفیه خانه ای است که در یک سال اخیر مورد بهره برداری قرار می گیرد. 680/674

سرخط اخبار جامعه