ارشاد اسلامی آذربایجان غربی رتبه اول طرح چرخه مدیریت بهره وری را کسب کرد # ارومیه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.اجتماعی.ادارات اداره کل فرهنک و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی رتبه اول طرح چرخه مدیریت بهره وری این استان را کسب کرد. مسوول روابط عمومی اداره کل فرهنک و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی گفت : بنا به اعلام تیم ممیزی سازمان ملی بهره وری ایران، این اداره کل از بین ده دستگاه اجرایی استان با کسب بیشترین امتیاز موفق به کسب رتبه اول مدیریت بهره وری شده است . بهرعلی محمودی روز شنبه به خبرنگار ایرنا افزود : چرخه مدیریت بهره وری به مدت شش ماه در بین ده دستگاه اجرایی استان به اجرا گذاشته شد. وی اضافه کرد : این طرح دارای شش فاز اجرایی بود که فاز پایانی آن در اسفند ماه به اتمام رسید. طرح چرخه مدیریت بهره وری از سال آینده بنابر الزام برنامه چهارم توسعه کشور، با نظارت و برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تمامی دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی توسعه می یابد. به گفته مسوول روابط عمومی اداره کل فرهنک و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، همچنین شورای پژوهشی این اداره کل، به رتبه چهارم شوراهای پژوهشی کشور دست یافته است . وی افزود : وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی در جریان دهمین گردهمایی سراسری شوراهای پژوهشی استانهای کشور با اهدای لوحی از عملکرد این شورا قدردانی کرده است . 581

سرخط اخبار جامعه