طرح جداسازی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه شیروان اجرا شد # بجنورد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 داخلی.فرهنگی.دانشگاه.جداسازی دانشجویان. طرح جداسازی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، طی چند روز اخیر در این واحد به اجرا گذاشته شد. مسوول روابط عمومی این دانشگاه روز شنبه به ایرنا گفت: طرح مزبور در زمان استراحت دانشجویان در بین برگزاری دو کلاس درس اجرا می شود. "احمد ساجدی" افزود: اکنون پس از پایان ساعات تدریس استادان، دانشجویان پسر در سالن همکف و دختران دانشجو در سالن فوقانی اجتماع می کنند. وی افزود: طرح جداسازی بنا به درخواست شماری از دانشجویان دختر به اجرا درآمد که معتقد بودند تجمع پسران در بخشهایی از سالن، موجب بسته شدن راه و ایجاد مشکلاتی برای رفت و آمد دختران می شود. او گفت: البته این طرح بیشتر در فصول سرد سال که دانشجویان بخاطر برودت هوا در فضای اندک سالن ها مجتمع می شوند اجرا می شود و در بقیه فصول، ضرورتی برای اعمال آن وجود ندارد. ساجدی در عین حال مخفی نکرد که شماری از دانشجویان این واحد دانشگاهی با طرح مزبور که توسط امور دانشجویی به اجرا درآمده مخالف هستند. اکنون سه هزار دانشجو در 38 رشته کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی شیروان تحصیل می کنند. ص /626 تمام

سرخط اخبار جامعه