هیات امنای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تعیین شدند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 اقتصادی.صندوق.بیمه.هیات امنا هیات وزیران به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی و به استناد قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، با انتصاب اعضای هیات امنای صندوق روستاییان و عشایر موافقت کرد. به گزارش روز شنبه روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،غلامرضا سلیمانی امیری، رزاق صادقی، محمد حسین عمادی، عبدالحمید معافیان، محمد حسین مقیمی، سید ابوالقاسم موسوی،علی اکبر مهرفرد و محمدرضا واعظ به عنوان اعضای هیات امنای صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تعیین شدند. هیات وزیران همچنین براساس پیشنهاد رئیس جمهوری، وزیر راه وترابری را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری برای اجرای طرح تسریع و تکمیل طرح و تامین تجهیزات و بهره برداری از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) منصوب کرد. براساس این گزارش ، محمد رحمتی با استفاده از کلیه اختیارات ناشی از اصل 127 قانون اساسی و نیروهای داخلی، بهره برداری از این پروژه ملی را با استمرار اختیارات واگذار شده، به عهده می گیرد. هیات وزیران تصریح کرده است که تصمیمهای نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور اجرایی موارد عنوان شده با رعایت قوانین و مقررات، در حکم تصمیمهای رئیس جمهوری و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده " 19" آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود. اقتصام . 1601 / 1557

سرخط اخبار جامعه