سوییس 190 هزار فرانک به زلزله زدگان زرند کرمان ایران کمک کرد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/83 نمایندگی.اجتماعی.سوییس.زلزله کنفدراسیون سوییس 190 هزار فرانک سوییس برای کمک به زلزله اخیر شهرستان زرند کرمان در جنوب ایران اختصاص داد. این کنفدراسیون روز جمعه با اعلام این مطلب، افزود: نیمی از ایــن مبلغ صرف خرید مواد اولیه مورد نیاز خانواده های قربانی زلزله زرند خواهد شد. صلیـب سرخ سوییس نیز 50 هزار فرانک برای کمک بـه زلزله زدگان اخیر جنوب ایران اختصاص داده اسـت تا جمع کمک سوییس به زلزله زدگان زرند به 240 هزار دلار برسد. دولت سوییس و سازمان های خیریه ایــن کشـــور در جریان زلزله سال گذشته شهرستان "بم" استان کرمان ایران نیز بیش از 15میلیون فرانک به زلزله زدگان کمک کردند. هم اکنون چندین سازمان امدادی و خیریه سوییس در بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم حضور و مشارکت دارند. اروپام/371

سرخط اخبار جامعه