رییس مجمع ملی جوانان: تشکل ها زیرساختهای جامعه مدنی راتشکیل می دهند # گرگان ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/11/83 داخلی. اجتماعی. مجمع ملی جوانان. رییس مجمع ملی جوانان کشور گفت: زیر ساختهای جامعه مدنی را سازمانهای غیردولتی و تشکل هایی که جوانان عضو آن هستند، تشکیل می دهند. "اکبر افتخاری" عصر چهارشنبه در نشست مجمع ملی جوانان استان گلستان در گرگان اظهارداشت: اگر بپذیریم که جوانان دارای نقش محوری در مسایل فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی می باشند، آنگاه توجه به این قشر از اهمیت ویژه برخوردار می شود. وی تصریح کرد: تشکل های جوانان و سازمانهای غیردولتی، هویت بخشی به نسل جوان و آموزش آنان را برای مشارکت درمسایل اجتماعی، علمی، فرهنگی و سیاسی بر عهده داشته و تا حدودی نیز موفق بوده اند. وی در ادامه از تشکیل مجلس جوانان در کشور خبرداد و افزود: حضور جوانان در قالب تشکل های غیردولتی و تبلور آرای آنها در مجلس جوانان، انتخاب هیئت رییسه و شورای مرکزی، آنان را عملا با نظام انتخاباتی آشنا می کند. افتخاری اظهار داشت: مجلس جوانان به عنوان نهاد هماهنک کننده بین دولت و بخش غیردولتی در حوزه امور جوانان عمل خواهد کرد. رییس مجمع ملی جوانان کشور یادآورشد: بررسی ها و تحقیقات نشانگر آن است که در بیش از 150 کشور دنیا، در کنار سازمان دولتی متولی امور جوانان که تحت عنوان وزارت جوانان، وزارت ورزش، وزارت رفاه فعالیت می کنند، نهادی ملی، فراگیر و غیردولتی برخاسته از جوانان و با حضور و مشارکت آنها نقش ساماندهی و رسیدگی به امور جوانان را برعهده دارد. در استان گلستان 400 تشکل وجود دارد که 131 تشکل مجوز خود را سازمان ملی جوانان و مابقی از سازمان های دولتی نظیر تربیت بدنی، تبلیغات اسلامی، دانش آموزی، هلال احمر، فرهنک و ارشاد اسلامی گرفته اند. ش/601

سرخط اخبار جامعه