مشکلات بیمه بیکاری کارگران در شورای حقوق تامین اجتماعی بررسی می شود # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/07/83 داخلی.اجتماعی.تامین اجتماعی. سازمان تامین اجتماعی از بررسی موضوع نحوه عمل در مورد بیمه بیکاری کارگران قراردادی، در شورای حقوقی این سازمان خبر داد. به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی این سازمان، با توجه به ابهام در موضوع یاد شده رسیدگی به این امر به شورای حقوقی سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است، تا نحوه عمل سازمان در مورد این کارگران مشخص شود. برهمین اساس، نحوه عمل این سازمان در مورد مقرری بیمه بیکاری کارگران قراردادی براساس آرای اخیر دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه هیات عمومی این دیوان، پس از اعلام نظر شورای حقوقی سازمان تامین اجتماعی دراین زمینه اعلام خواهد شد. دیوان عدالت اداری چندی پیش در جریان رسیدگی به شکایت یکی از بیمه شدگان تامین اجتماعی درباره دریافت نکردن بیمه بیکاری رایی صادر کرد. بر اساس رای این دیوان، "قطع رابطه استخدامی کارگر با کارفرما به سبب انقضای مدت کار، با توجه به اینکه تنظیم قرارداد کار و تعیین شرایط آن از جمله مدت قرارداد بر اساس توافق و تراضی طرفین است، از مصادیق اخراج بدون میل و اراده کارگر محسوب نمی شود تامشمول مقررات قانون بیمه بیکاری باشد." روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی به چند تفسیر درباره ابهام موجود در این رای اشاره کرد و گفت: یک تفسیر از این رای این است که در پایان مدت قرارداد، بیکاری کارگر در هیچ شرایط مشمول مقررات قانون بیمه بیکاری نیست و تنها در صورتی که در طول مدت قرارداد، کارگری بدون میل و اراده شخصی بیکار شود، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد بود. این در حالی است که بر اساس یکی از مصوبات هیات وزیران، درصورتی که ماهیت کاری دائمی باشد، حتی در صورت بیکاری در پایان مدت قرارداد وقت، کارگر بیمه شده مشمول دریافت مفرری بیمه بیکاری خواهد بود". بنا به اعلام روابط تامین اجتماعی، بدین ترتیب "رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با نظرداشت تعارض آرای صادره از سوی شعب اول و دوم تجدید نظر دیوان صادر شده است، به عنوان یک رای وحدت رویه برای شعب دیوان و سایر مراجع زیربط در مورد مشابه لازم الاتباع است". اجتمام 1200/1479/1805

سرخط اخبار جامعه