یک پزشک ایرانی عضو کمیته "تدوین استانداردهای جهانی آموزش پزشکی" شد # تهران بزرک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.علمی.آموزشی.پزشکی. روابط عمومی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهید بهشتی تهران از عضویت یک پزشک ایرانی در کمیته "تدوین استانداردهای جهانی آموزش پزشکی" خبر داد. بنابراین گزارش ، دکتر "بهرام عین الهی " از اعضای این مرکز تحقیقاتی توسط رئیس فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در ارزشیابی و ارتقای سطح آموزش پزشکی ، به عنوان مشاور عالی این سازمان در ایران منصوب شد. "فدراسیون جهانی آموزش پزشکی بالاترین مرجع تدوین وارزشیابی آموزش پزشکی جهان است و تمامی برگزارکنندگان معتبر پزشکی همچون "usmle" و "plab" در این فدراسیون عضویت دارند. دکتر "عین الهی" علاوه بر عضویت در شورای عالی مرکز تحقیقات چشم دانشگاه شهیدبهشتی،مدیرکل نظارت و ارزشیابی علوم پزشکی کشور است. وی مقالات متعددی در زمینه آموزش پزشکی و نحوه ارزشیابی علمی دانشجویان و دستیاران رشته های مختلف پزشکی در مجامع بین المللی ارائه کرده است. 2814/685/683م ا/07

سرخط اخبار جامعه