حرکت "نمایش درمانی" معلولان کشور در فرهنگسرای بهمن اجرا می شود # تهران بزرک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/04/83 داخلی.فرهنگی.نمایش. نخستین حرکت "نمایش درمانی" معلولان کشور با عنوان "و...اما...انسان" گرامیداشت "هفته بهزیستی" بیست وپنجم تیر ماه جاری توسط معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک در فرهنگسرای بهمن اجرا می شود. کارگردان این نمایش روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، تغییر نگاه فرد معلول به خود و به منظور ایجاد حس اعتماد به نفس ، عزت نفس و کرامت انسانی در فرد معلول را از اهداف اجرای این نمایش ذکر کرد. "میرکمال نصیری" افزود: اجرای این نمایش نقش بسزایی در دور کردن احساس سرخوردگی و انزوا از فرد معلول دارد، به نحوی که زمینه ورود او را به یک زندگی عادی فراهم می کند. وی گفت: این نمایش بهانه و ابزاری برای ورود فرد معلول به زندگی عادی بوده و توسط آن، ابراز وجود، تمرکز و بودن را تمرین می کند، چرا که براساس تجربه،این باور ایجاد شده است که اجرای نمایش درمانی نقش تدریجی موثری در تغییر نگاه و نگرش فرد معلول دارد. این کارگردان افزود: هنگامی که فرد معلول در صحنه نمایش قرار می گیرد و عده ای از انسان های سالم را می بیند که نشسته و به او می نگرند، حس زنده بودن به او دست می دهد. نصیری خاطرنشان کرد: در این مسیر، افراد معلول به این باور می رسند که ناتوانی جسمی دلیلی برای عدم ابراز وجود و بروز استعدادهای درونی نیست. وی، زمان آمادگی برای اجرای این نمایش را سه سال ذکر کرد. 2809/685/684م ا/07

سرخط اخبار جامعه