تشکل غیردولتی "همیار رهپویان توانا" در شهرستان دماوند تشکیل شد # دماوند، تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 داخلی.اجتماعی.زنان. تشکل غیردولتی و مردمی با عنوان، "همیار رهپویان توانا" متشکل از زنان سرپرست خانوار در شهرستان دماوند تشکیل شد. فرماندار شهرستان دماوند گفت : این تشکل غیردولتی تحت نظراداره بهزیستی با هدف توانمندسازی واستفاده از تجارب و توانائیهای منطقه ای زنان سرپرست خانواده تشکیل شده است. " هاشم ولیپور " روزدوشنبه در دیدار با اعضای این تشکل مردمی افزود: به منظور متمرکز کردن خدمات و استفاده از توانائیهای فردی و ایجاد اعتماد به نفس در بین زنان سرپرست خانوار تشکیل این تشکل مردمی امری ضروری بوده است. به گفته وی ، به خاطر توانمندسازی این تشکل مسوولان دولتی آماده همه گونه همکاری و ایجاد بستر کار به منظور برطرف ساختن مسائل و مشکلات زنان هستند. وی تصریح کرد: از آنجا که مددکاری فردی چندان توفیقی پیدا نکرده بنابر این امیدواریم تشکیل و راه اندازی این تشکل غیردولتی و مردمی امکان ارایه خدمات بیشتر به جامعه زنان را فراهم نماید. گفتنی است، در حال حاضر حدود 480 زن سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی شهرستان دماوند قرار دارند که پیش بینی می شود تعداد زیادی از آنان جذب این تشکل غیردولتی و مردمی شوند. 2817/682م ا/07

سرخط اخبار جامعه