مشاور رییس جمهوری از فرماندار زاهدان در بیمارستان ساسان عیادت کرد # تهران بزرک ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/84 داخلی.اجتماعی.مشاوررییس جمهوری.ملاقات. مشاور رییس جمهوری در امور ایثارگران امروزدوشنبه باحضوردربیمارستان ساسان تهران از فرماندار زاهدان، یکی از مجروحان حادثه تروریستی اخیر در محور زابل ـ زاهدان عیادت کرد. به گزارش خبرنگارایرنا، دکتر "مجتبی رحماندوست" با حضور در بیمارستان ضمن عیادت از "حسنعلی نوری" فرماندار زاهدان، در جریان روند معالجات پزشکی او قرار گرفت. در حادثه تروریستی پنجشنبه شب گذشته اشرارمسلح درمنطقه تاسوکی درمحور زاهدان ـ زابل 22 نفر از هموطنان به شهادت رسیده و هفت تن دیگر از جمله فرماندار زاهدان مجروح شدند. (تهرام/ت/687/588/587)

سرخط اخبار جامعه