عشایر شوش هتک حرمت ساحت مقدس امامان در سامرا را محکوم کردند # دزفول ، شوش خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/12/84 داخلی. سیاسی .مذهبی .بیانیه. عشایر غیور عرب زبان روستاهای شوش و مسیر جاده اهواز به اندیمشک روز جمعه با انجام راهپیمایی های گسترده هتک حرمت ساحت مقدس امامان عسکرین (ع) در شهر سامرا را محکوم کردند. در این راهپیماییها هزاران تن از روستاییان عرب زبان با در دست داشتن بیرقهای سیاه به نشانه عزاداری این حادثه دردناک، با دیگر مسلمانان جهان در سوک این فاجعه ابراز همبستگی کردند. این عده با سر دادن شعارهای مرک بر آمریکا، مرک بر اسراییل خشم و انزجار خود را نسبت به این اقدام ددمنشانه دشمنان اسلام ابراز داشتند. عشایر عرب زبان روستاهای الهادی ، سید عباس ، الوان و دیگر روستاهای در این راهپیماییها ضمن ابراز تسلیت به رهبر معظم انقلاب از مسلمانان جهان خواستند تا ضمن حفظ اتحاد نسبت به توطئه دشمنان اسلام هوشیار باشند. ی 53/gf6 1644

سرخط اخبار جامعه