" شورای عالی بورس اوراق بهادار" به عنوان نهاد ناظر بر بورس تشکیل می شود # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/08/84 داخلی.اقتصادی.بورس. با تصویب نهایی لایحه بازار اوراق بهادار توسط مجلس شورای اسلامی ،"شورای عالی بورس اوراق بهادار" در کشور تشکیل خواهد شد. طبق لایحه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی ، اعضای این شورا مرکب از وزرای اقتصادی دولت و خبرگان مالی خواهند بود و بازوی اجرایی این شورا " سازمان بورس اوراق بهادار" است. سازمان مذکور سازمانی حاکمیتی با بدنه کارشناسی است که به طور مداوم بر وضعیت بازار سرمایه کشور نظارت خواهد کرد. بر اساس لایحه دولت از این پس بورسها به شکل شرکتهای سهامی عام اداره خواهند شد و تشکلهایی "خود انتظام " محسوب می شوند. کارگزاران، معامله گران و سایر دست اندرکاران بازار در این تشکلها که "کانون" نامیده می شوند ، فعالیت خواهند کرد. تصویب این لایحه راه را برای کنترل بازار اولیه، ایجاد بازارهای مشتقه و معرفی بازیگران جدیدی چون کارگزار،معامله گر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری، سبد گردان، شرکت تامین سرمایه و غیره هموار می کند. دو ویژگی عمده این لایحه را "سامان بخشیدن به بازار اولیه" و "جدا کردن عملیات از نظارت" خواهد بود و به این ترتیب تمام عملیات اقتصادی درون بورسها به عنوان بنگاههای اقتصادی عمومی شکل گرفته و یک نظارت خود انتظامی نیز از سوی خود بورس ، انجام می شود. در عین حال نظارت اصلی توسط یک دستگاه حاکمیتی و به صورت کاملا مستقل از بورس صورت می گیرد. با تصویب این لایحه امکان صدور مجوز برای نهادهای مختلف بازار سرمایه فراهم می شود و صدور این مجوزها در اختیار شورای بورس و اوراق بهادار قرار می گیرد و به این ترتیب محدودیتهای قانونی مربوط به شکل دادن به نهادهای مالی لازم برای توسعه بازار نیز از میان برداشته می شود. از دیگر ویژگیهای ذکر شده برای این لایحه، امکان ابزارسازی برای مقام ناظر و رفع مشکل عدم انعطاف بورس در ارایه محصولات پس اندازی مختلف است. لایحه بازار اوراق بهادار پس از تصویب در شور اول ، هم اکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. اقتصام . 1594 / 1557