توزیع سهام عدالت حرکت جدی دولت نهم برای افزایش درآمد اقشارآسیب پذیراست # همدان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 داخلی.اقتصادی.توزیع سهام عدالت. فرماندار همدان گفت: توزیع سهام عدالت حرکت جدی دولت نهم برای افزایش درآمد اقشار آسیب پذیر جامعه است. "علی اکبر فامیل کریمی" روز دوشنبه در نشست مرحله دوم توزیع سهام عدالت اظهار داشت: دولت نهم مصمم است با توزیع سهام عدالت خدمت رسانی مناسبی را به اقشار آسیب پذیر ارایه دهد. وی با بیان اینکه سهام عدالت حق مسلم مردم است، افزود: در توزیع سهام عدالت همه مردم به صورت مرحله ای زیر پوشش قرار می گیرند. وی اضافه کرد: در مرحله اول توزیع سهام عدالت 54 هزار و 666 نفر از جمعیت روستایی و عشایری شهرستان همدان سهام عدالت دریافت کردند. وی خاطرنشان کرد: 28 هزار و 856 نفر از جمعیت روستایی و عشایری همدان نیز در مرحله دوم باید سهام عدالت دریافت کنند. فامیل کریمی، جمعیت روستایی و عشایری شهرستان همدان را 119 هزار نفر ذکر کرد. رییس سازمان اموراقتصادی و دارایی همدان نیز گفت: مرحله دوم سهام عدالت بین 171 هزار و 334 نفر ازجمعیت روستایی و عشایری این استان توزیع می شود.
"محمدعلی خلیلی خو" افزود: تا پایان فروردین ماه سال آینده افراد واجد شرایط برای دریافت سهام عدالت باید شناسایی شوند. وی گفت: اولویت واگذاری سهام عدالت در روستاها با افرادی است که هیچ گونه مایملکی در روستا ندارند. وی اظهارداشت: در مرحله اول واگذاری سهام عدالت 116 هزار و 668 نفر از افراد آسیب پذیر استان همدان 562 میلیارد ریال سهام عدالت دریافت کردند. وی یادآور شد: طرح توزیع سهام عدالت به منظور گسترش عدالت بین اقشار کم درآمد جامعه از دهه فجر سال 84 آغاز شده و تا دهه فجر سال 86 باید به اتمام برسد. 7523/575/587

سرخط اخبار جامعه