نیمی از نامه های مردم تربت حیدریه به رییس جمهور رسیدگی شد # تربت حیدریه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 داخلی.اجتماعی.شکایات. مدیر کل دفتر پاسخگویی به شکایات استانداری و مسوول پیگیری نامه های مردم خراسان رضوی به رییس جمهور گفت: نیمی از 20 هزار نامه مردم تربت حیدریه به آقای احمدی نژاد تاکنون ثبت و پیگیری شده است . دکتر محمد جعفری جمعه پس از جلسه شورای برنامه ریزی تربت حیدریه که با حضور استاندار و مدیران اجرایی خراسان رضوی برگزار شد ، افزود: هنگام سفر استانی رییس جمهور مردم تربت 15 هزار نامه به آقای احمدی نژاد دادند. وی اضافه کرد: همچنین پنج هزار نامه مردم تربت حیدریه به رییس جمهور پس از سفر ایشان دریافت شد. وی بیان داشت: در مجموع چهار هزار نامه مردم تربت حیدریه به رییس جمهور به دلیل برخی نواقص از جمله نداشتن آدرس ردیابی نشد. فرماندار تربت حیدریه هم به ایرنا گف ت : از مجموع این نامه ها حدود پنج هزار مورد و با موضوع اشتغال برای رسیدگی به اداره تعاون تربت حیدریه ارجاع شد. مجتبی صادقیان افزود: مطابق گزارش اداره تعاون تربت حیدریه تاکنون حدود 100 شرکت تعاونی با گرایشهای مختلف اقتصادی در ارتباط با نامه های ریاست جمهوری تشکیل شده است . وی اضافه کرد: میزان تسهیلات پرداختی و اشتغال در این تعاونیها پس از راه اندازی تمام آنها مشخص می شود . فرماندار تربت حیدریه گفت : همچنین شش هزار نامه با موضوع کمک به کمیته امداد شهرستان ارجاع شد که پس از تحقیقات صورت گرفته به 600 نفر واجدین شرایط 500 هزار ریال کمک و به برخی دیگر تسهیلات پرداخت شد. صادقیان افزود: سایر نامه های مردم تربت حیدریه به رییس جمهور در سایر ادارات همچون بهزیستی ، جهاد کشاورزی ، فنی و حرفه ای مطرح و پیگیری شد. وی بیان داشت : در این ارتباط رقم قابل توجهی تسهیلات برای راه اندازی کارگاههای زودبازده مصوب و بعضا پرداخت شده است اما چون این روند ادامه دارد رقم دقیق هنوز مشخص نیست . تربت حیدریه در 140 کیلومتری جنوب مشهد با مناطق حومه حدود 400 هزار نفر جمعیت دارد. 2729/662/566

سرخط اخبار جامعه