292 گونه جانوری در مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری زیست می کنند # شهرکرد،خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/05/85 داخلی.اجتماعی .محیط زیست.گونه های جانوری مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: هم اکنون بیش از 292 گونه جانوری در مناطق حفاظت شده و شکار ممنوع این استان زیست می کنند. " داوود شیوندی " روز یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از منطقه حفاظت شده"تنک صیاد"شهرستان شهرکرد درنشست خبری افزود:بیشترین گونه این جانواران را کل ، قوچ ، میش ،بز، پلنک،گرک و برخی از پرندگان مانند انواع بازها، عقابها، قوش ها، مرغابی، کبک دری و اردک سیاه تشکیل می دهد. به گفته وی ، از این تعداد دو گونه جانوری به عنوان گونه های " آندمیک " (بومی ) و خاص مناطق حفاظت شده چهارمحال و بختیاری هستند. وی تصریح کرد:هم اکنون 3/7 درصد از مساحت این استان را مناطق حفاظت شده، شکار ممنوع ، پارک ملی و مناطق امن زیست محیطی تشکیل می دهد. به گفته وی، این میزان تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 10 درصد از مساحت چهارمحال وبختیاری برسد. شیوندی گفت: هم اکنون منطقه " تنک صیاد"، " سبزکوه"، " هلن "، " قیصری" و " شیدا "ازجمله مناطق حفاظت شده و شکارممنوع چهارمحال و بختیاری هستند.
وی، مساحت منطقه حفاظت شده و شکار ممنوع تنک صیاد را 27 هزار هکتار ذکر کرد و گفت: بیش از پنج هزار و 400 هکتار از این منطقه را پارک ملی تشکیل می دهد. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ،این استان را یکی از غنی -- ترین مناطق از جهت تنوع زیستی گیاهی در کشور عنوان کرد و گفت:ازمجموع هشت هزار گونه زیستی گیاهی شناخته شده در کشور، 923 گونه در این استان وجود دارد. شیوندی ، از انتخاب چهارمحال وبختیاری به عنوان یکی از مناطق نمونه و پایه " اکوتوریسم " و گردشگری طبیعی در کشور از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور خبر داد و گفت:این استان به دلیل داشتن تنوع زیستی و مناطق بکر ، وجود چشمه ساران فراوان و 20 رودخانه فصلی برای حضور گردشگران با شرایط خاص و در زمان مشخص انتخاب شده است. وی گفت: طرح تفضیلی منطقه حفاظت شده "تنک صیاد " و "سبزکوه"دردست مطالعه است و با اجرای آن مناطق مذکور به عنوان اکوتوریستهای چهارمحال و بختیاری برای جذب گردشگردرزمانهای خاص و با استفاده از امکانات طبیعی آماده خواهد شد. شیوندی، سطح اراضی جنگلی چهارمحال وبختیاری را 307 هزار هکتار ذکر کرد و گفت: 42 هزار هکتار از جنگلهای این استان در " هلن اردل " ، در شمار جنگلهای حفاظت شده است. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری گفت: سطح مراتع این استان یک میلیون و 93 هزار هکتاراست که به دلیل عدم تعادل مرتع و دام، روبه کاهش می رود. به گفته وی، عدم تعادل دام و مرتع موجب فرسایش خاک در استان خواهد شد و در این زمینه باید استانداردهای تقویم کوچ و چرای دام در مراتع از سوی دامداران رعایت شود. شیوندی گفت: هم اکنون در چهارمحال و بختیاری 115 هزار هکتار منطقه حفاظت شده ، 120 هزار هکتار منطقه شکار ممنوع و تالاب وجود دارد. وی یادآور شد: 379 هکتار از مناطق رویش " دشت لاله های واژگون " و " اشک مریم" در بخش " دوآب صمصامی" کوهرنک به عنوان اثر طبیعی ملی شناخته شده است. شیوندی گفت:در بحث حفاظت زیست محیطی نیز کارخانه های استان به صورت دقیق و مستمر بازبینی و بررسی می شوند و واحدهای تولیدی نیز در این زمینه موظف به رعایت برخی از استانداردهای زیست محیطی هستند. وی تصریح کرد:حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری برتوسعه پایداربا رعایت مسایل زیست محیطی تاکید دارد. به گفته وی، مرکز بازدید موزه تاریخ طبیعی چهارمحال و بختیاری به زودی دراین استان شامل بانک اطلاعات گیاهی و تاکسیدرمی جانوری آغاز به کار خواهد کرد. 2461/555/546