کشف موادمنفجره بجامانده از زرادخانه نیروهای انگلیسی، هنک کنگی ها را نگران کرده است # پکن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/01/85 خارجی.اجتماعی.هنک کنک.چین. کشف مواد منفجره عمل نکرده از زرادخانه های نیروهای انگلیسی در هنک کنک مقامات این منطقه و مردم را نگران کرده است. روزنامه هنک کنگی "ساوت چاینا مورنینک پست" روز جمعه از عدم برنامه برای کشف و خنثی سازی این بمب ها انتقاد کرد. این روزنامه به نقل از پلیس منطقه هنک کنک ، نوشت: پلیس برنامه ای برای ردیابی همه بمب های عمل نکرده اطراف هنک کنک ندارد. اخیرا مواد منفجره عمل نکرده بجا مانده از زرادخانه های نیروهای انگلیسی در دهه های 40 و 50 میلادی در هنک کنک به هنگام حفاری برای عملیات ساختمانی کشف شد. در این حفاری بیش از 500 بمب عمل نکرده در منطقه "چونک شاوان" کشف شد.
آساق/276/

سرخط اخبار جامعه