قائم مقام سازمان شهرداریها:شهرداریها سهم مهمی در اقتصاد ملی کشور دارند # کرمان، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/09/85 داخلی.اجتماعی.شهرداری قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور سهم شهرداریها را در اقتصاد ملی کشور بسیار مهم اعلام کرد. عبدالعلی صاحب محمدی روز جمعه در گرد همایی شهرداران سراسر استان کرمان، توسعه منابع انسانی و استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را از جمله رویکردهای جدید در شهرداریها برشمرد. وی افزود:اگر ما نتوانیم در شهرداریها منابع مالی و انسانی کافی ایجاد کنیم در حوزه شهری و شهرسازی جایگاه خود را پیدا نمی کنیم. وی طرح لایحه ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس و طرح لایحه خدمات مالی و درآمد پایداری شهرداریها را دو اقدام اساسی دولت در جهت تامین منابع پایدار درآمد شهرداریها دانست . وی افزود:در صورت تصویب لایحه خدمات مالی و درآمد پایدار شهرداریها در صحن مجلس 1500 میلیارد تومان منابع مالی برای شهرداریها ایجاد می شود. او گفت : بر اساس تصویب دولت به شهرهای بالای دو هزار نفر جمعیت ایستگاه های آتش نشانی اختصاص می یابد. قائم مقام سازمان شهرداریهاو دهیاری های کشور گفت :در سال آینده از طرح های پساماند حمایت بیشتری می شود. وی خارج کردن خودروهای فرسوده از سیستم حمل و نقل شهری ،گستردگی معابر در جهت حمل و نقل شهری و افزایش دریافتی ها و پرداختی های شهرداری و افزایش در جهت جذب منابع دولتی را از اقدامات در دست انجام دولت بر شمرد.
استاندار کرمان نیز در این مراسم عدم مدیریت منابع مالی و برنامه ریزی را عمده ترین مشکل شهرهای استان کرمان عنوان کرد. عبدالمحمد رئوفی نژاد افزود: شهرداریهای استان کرمان نسبت به سایر شهرداریهای کشور از کمترین امکانات برخوردار هستند. وی عدم توانمندی مالی و پذیرش و باور وضعیت شهرهای استان را از عمده مسائل موجود در فضای شهری و عمران شهری بر شمرد. مدیر دفتر شهر و روستای استانداری کرمان هم در این گردهمایی گفت: تمامی شهرداری های استان پنج درصد بودجه عمران شهری را دریافت کرده اند. حسن پور، رشد صد درصدی دهیاری ها، تجهیز آتش نشانی های استان به خودروهای آتش نشان و تکمیل حسابرسی شهرداریهای استان طی سالهای 84-82 را از اقدامات دفتر شهری و روستایی استانداری کرمان بر شمرد. 2703/600/659

سرخط اخبار جامعه