ثبت نام از داوطلبان انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان در ایلام آغاز شد # ایلام ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/10/86 داخلی.سیاسی.انتخابات.خبرگان. کار نام نویسی از داوطلبان انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه در استان ایلام آغاز شد. فرماندار ایلام در این مورد گفت: کار نامنویسی از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری از امروز تا نوزدهم ماه جاری ادامه خواهد داشت. "فتاح اسماعیلی" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بیان کرد: داوطلبان این انتخابات باید با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار، چهار نسخه تصویر کلیه صفحات شناسنامه و 12 قطعه عکس جدید برای نامنویسی می توانند به فرمانداری مرکزی ایلام یا وزارت کشور مراجعه کنند. وی ادامه داد: شرایط انتخاب شوندگان این انتخاب به موجب قانون انتخابات شامل اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد تا بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسایل روز و معتقد بودن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی است. اسماعیلی یادآور شد: کلیه تمهیدهای لازم برای برگزاری انتخابات باشکوه مجلس خبرگان رهبری در این استان اندیشیده شده است. استان ایلام دارای یک کرسی نمایندگان در مجلس خبرگان رهبری است.ک/3 7173/633/1139

سرخط اخبار جامعه