وعده کمک 208 میلیون دلاری به کشورهای میزبان پناهندگان عراقی ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/86 اجتماعی.خدمات اجتماعی.خدمات اجتماعی.مددجویان.پناهندگان امان - لورنس پتلر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، وعده داد که کشورش در سال جاری میلادی مبلغ 208 میلیون دلار به کشورهای میزبان پناهندگان عراقی کمک می کند.
به گزارش ایرنا، وی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران در امان پایتخت اردن، افزود: این مبلغ 37 میلیون دلار بیشتر از کمک آمریکا در سال گذشته می باشد.
وی اضافه کرد : آمریکا این کمکها را به سازمان خوار و بار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد و به کمیساریای عالی امور پناهندگان ارایه می دهد تا آنها این کمکها را در میان کشورهای میزبان پناهندگان عراقی توزیع کنند .
لورنس که به نمایندگی از کشور متبوعش در دومین نشست کشورهای میزبان عراق در امان شرکت کرده بود، گفت: کشورهای میزبان با تمامی انرژی خود تلاش می کنند تا چنانچه لازم باشد کیفیت خدمات ارایه شده به عراقیها بویژه در زمینه آموزش، بهداشت و قانونی کردن اوضاع آنان را بهبود بخشند .
وی افزود: کشورش درک می کند که تا چه حدی کشورهای میزبان عراق به کمکهای مالی نیاز دارند.
لورنس، تاکید کرد که کشور متبوعش از تقاضای کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل برای افزایش حجم کمکهای ارایه شده به این کشورها حمایت می کند.
دومین نشست نمایندگان کشورهای میزبان پناهندگان عراقی در منطقه، روز سه شنبه برای بررسی اوضاع عراقیهای مقیم در این کشورها در امان پایتخت اردن با حضور نمایندگان کشورهای همسایه عراق و سازمانهای مختلف بین المللی برگزار شد.
خاورم 240** ** شماره 002 ساعت 00:52 تمام

سرخط اخبار جامعه