بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی کمک معیشت دریافت می کنند ................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 20/03/86 داخلی.اجتماعی.تامین.اجتماعی.بازنشستگی.
مستمری بگیران وبازنشستگان سازمان تامین اجتماعی در سال جاری یک میلیون و 500 هزار ریال به عنوان کمک معیشت (کالابرک ) در دو مقطع و در پایان نیمه اول و دوم دریافت می کنند.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار ایرنا به نقل ازروابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش مستمری "بازنشستگی ، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان" نیز در سال جاری معادل 1/13 درصد مستمری اسفند ماه سال 1385 است.
بنابراین گزارش، به منظور افزایش قدرت مستمری بگیرانی که مستمری آنان طی سال های قبل از سال 1385 برقرارشده ومیزان مستمری استحقاق زمان برقراری آنان بیش از حداقل مستمری بوده، علاوه بر افزایش 1/13 درصد نسبت به هر سال کامل ، دریافت مستمری معادل دو دهم درصد حداقل دستمزد سال 86 ( یک میلیون و 830 هزار ریال ) نیز به مستمری آنان اضافه خواهد شد .
براساس بخشنامه سازمان تامین اجتماعی، باحمایت و مساعدت این سازمان ، حداقل مستمری بازنشستگان ومستمری بگیران تحت پوشش این سازمان تادو میلیون ریال تفاوت تطبیق پرداخت خواهد شد .
براساس این گزارش ، به جهت رعایت اصل دوران بیمه پردازی و حمایت از مستمری بگیران پر سابقه به آن دسته از مستمری بگیرانی که مازاد بر 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته و مستمری آنان قبل از سال 85 برقرار شده علاوه بر افزایش های یاد شده ، به نسبت هر سال مازاد بر 25 سال سابقه معادل دو دهم درصد حداقل دستمزد سال 86 نیز پرداخت خواهد شد .
همچنین ، کمک هزینه مسکن از تاریخ اول فروردین سال جاری ، جهت مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی متاهل و متکفل و نیز بازماندگان بیش از یک نفر ، مبلغ 55 هزار ریال و مستمری بگیران بازنشسته و از کارافتاده کلی مجرد و بازماندگان یک نفره 35 هزار ریال در ماه تعیین می شود.
بنابراین بخشنامه، میزان کمک هزینه اولاد ماهیانه 25 هزار و 424 ریال (حداکثر تا سه نفر) ، کمک هزینه عایله مندی ماهیانه 127 هزارو 120 ریال و میزان کمک هزینه همسران متکفل ماهیانه 63 هزار و 560 ریال تعیین و از اول فروردین سال جاری قابل پرداخت است .
برپایه این گزارش ،افزایش کمک هزینه عایله مندی و اولاد ، در سال جاری به رقم کلی هزینه عایله مندی و اولاد تعیین شده دراین بخشنامه افزوده خواهد شد .
همچنین میزان حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه مستمری بگیران از ابتدای سال دوم برقراری با رعایت سایر موارد مندرج در بخشنامه 28 مستمری ها در سال 86 مبلغ دو هزار ریال تعیین شده است .
اجتمام/1673/1611 شماره 033 ساعت 47:10 تمام انتهای پیام E20.57-47-10

سرخط اخبار جامعه