ارزش لوازم خانگی و برقی صادراتی کشور به حدود 93 میلیون دلار رسید ................................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/02/86 داخلی.اقتصادی.گمرک.لوازم خانگی.
ایران سال گذشته 92 میلیون و 929 هزار دلار لوازم خانگی و برقی صادر کرد که این میزان نسبت به سال 84 معادل 3/2 درصد کاهش نشان داد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، بیشترین میزان صادرات در زیرگروه کالایی لوازم خانگی و برقی در سال گذشته به صدور لوازم و اشیای برقی اختصاص داشت که به 61 میلیون و 867 هزار دلار بالغ شد.
در این مدت صادرات بخاری و چراغ گاز کشور به 19 میلیون و 842 هزار دلار رسید.
این گزارش حاکیست: در این مدت چهار میلیون و 628 هزار دلار ظروف مسی و آلومینیومی، سه میلیون و 72 هزار دلار چینی مظروف ، 2 میلیون و 86 هزار دلار یخچال فریزر، یک میلیون و 433 هزار دلار آبگرمکن تولیدی کشور صادر شد.
در زیر گروه کالایی لوازم خانگی و برقی تنها صادرات سایر لوازم و اشیای برقی در سال گذشته با 8/4 درصد افزایش روبه رو بود . اما بقیه کالاها کاهش داشتند. به طوری که صادرات ظروف مسی و آلومینیومی 2/27 درصد، بخاری و چراغ گاز 1/13 درصد، صادرات آبگرمکن 9/9 درصد، یخچال و فریزر 1/3 درصد و چینی مظروف 9/2 درصد تنزل یافت.
براساس این گزارش :بیشترین میزان صادرات لوازم خانگی و برقی ایران سال گذشته به کشورهای عراق ، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و آذربایجان ارسال شد.
اقتصام . 1558 / 1557 / شماره 067 ساعت 27:12 تمام انتهای پیام E04.12-27-09

سرخط اخبار جامعه