تدابیر امنیتی دستگاه حاکم برای اصلاح آئین چهارشنبه سوری مثبت است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/27 اجتماعی.چهارشنبه سوری.جامعه شناس یک جامعه شناس، تدابیر امنیتی اتخاذ شده از سوی دستگاه های حاکمیتی در 7 سال اخیر برای اصلاح آیین چهاشنبه سوری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طی این سال ها با اقداماتی مثل مهیا کردن فضاهای تفریحی سالم با مشارکت شهرداری و نیروی انتظامی، از آسیب های چهارشنبه سوری کاسته شده است.
عبدالکریم خیامی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: افزایش آگاهی از رفتارهای پر خطر در چهار شنبه سوری، استفاده از عامل ترس و دخالت دادن خانواده ها در این امر از دیگر عواملی است که ناهنجاری های این آئین را کاهش داده است.
وی افزود: ضعف مشارکت عمومی در عرصه های مختلف زندگی شهری از دیگر دلایل رفتارهای ناهنجار و تخریب اموال عمومی در آئین شب چهارشنبه سوری و شرایط مشابه آن است.
خیامی با بیان این مطلب گفت: برخی از مردم در سطح کلان امور کشور مانند انتخابات احساس مسوولیت می کنند، اما در سطوح خرد مثل مدیریت شهری چنین احساسی ندارند که اینگونه فکر کردن اشتباه است.
وی با اشاره به اینکه ناهنجاری های اجتماعی چند عاملی هستند، افزود: فرد در کنار خانواده و اجتماع یکی از علل بروز ناهنجاری هاست که اگر ناجا با آن برخورد نکند منجر به آسیب دیدن انبوهی از افراد می شود و برخورد پلیس با ناهنجاری ها و اخلالگران چهارشنبه سوری به عنوان آخرین راه حل، یک نیاز است.
وی ادامه داد: اگر افراد به ویژه جوانان و نوجوانان در امور شهری مشارکت داشته و خود را صاحب اموال و بافت زندگی شهری بدانند رفتارهای آسیب زننده از خود بروز نمی دهند.
وی سطح دخالت عمومی مردم در تصمیم گیری های محلی و شهری را بسیار کم ارزیابی کرد و افزایش میزان این مشارکت را بنیادی ترین روش در کنترل آسیب های چهارشنبه سوری دانست.
وی با بیان اینکه مشکلات چهارشنبه سوری در سال های 79-80 به اوج خود رسید، اضافه کرد: در این ایام دو رویکرد شامل حذف این آیین تاریخی و مدیریت و اصلاح آن برای مواجهه با این مشکلات اعمال شد.
این جامعه شناس در ادامه تاکید کرد،حذف این آیین به دلیل آمیختگی تاریخی با فرهنگ و ملیت ایرانی، روش درستی نیست و در صورت اقدام به این عمل نتایج منفی به جای می گذارد.
وی ادامه داد: با این وجود، آیین چهارشنبه سوری هنوز از ماهیت و فلسفه وجودی خود فاصله دارد و فقط صورت آن باقی مانده است.
خیامی نبود راه های ابراز وجود برای جوانان و نوجوانان را عاملی برای بروز رفتارهای ناهنجار از سوی آن ها در اعیاد، جشن ها و استادیوم های ورزشی برشمرد که با هدف معرفی شخصیت خود صورت می گیرد.
7301//1348 شماره 042 ساعت 15:13 تمام

سرخط اخبار جامعه