مسافران نوروزی اطلاعات مورد نیاز خود را پیش از سفر تهیه کنند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/12/27 اجتماعی.تسهیلات سفر.نوروز 88 ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور از مردم خواست قبل از انجام مسافرت اطلاعات لازم و ضروری را در خصوص مقد مورد نظر کسب کنند.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور، در این زمینه مردم می توانند بخش عمده ای از اطلاعات سفر را از طریق شماره های زیر کسب کنند.
- ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور 66582034_66582234 - اطلاعات و اخبار گردشگری IR.CHTN.WWW و IR.STSI.WWW - مرکز اطلاعات راه های کشور تلفن گویا 141 و 9 -88878031 - سازمان هواشناسی تلفن گویا 134 و 19-66070018 - اطلاعات پروازهای کشور 199 و 61021 - شرکت قطارهای مسافری رجا 139 - سازمان حمل و نقل پایانه ها 9-55295200 - اورژانس 115 - پلیس 110 - امداد خودرو (ایران خودرو) 09644-82271 - امداد خودرو (سایپا) 88885858 - امداد خودرو کانون اتومبیلرانی و جهانگردی 88500211 - تلفن گردشگری استان ها 66582234 - جامعه هتلداران ایران 88307907 و 9-88349547 7301//1599 شماره 036 ساعت 14:24 تمام

سرخط اخبار جامعه