مدیرکل محیط زیست استان تهران: آب شرب تهران دارای کیفیت مطلوب است ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/11/08 اجتماعی.محیط زیست.آب مدیرکل محیط زیست استان تهران با اعلام این مطلب که آب شرب تهران دارای کیفیت مطلوب است و آلودگی ندارد، گفت: درعین حال برخی منابع آب زیرزمینی در مناطقی از پایتخت آلودگی دارد.
محمدباقر صدوق روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا درعین حال افزود: براساس آزمایشات انجام گرفته توسط محیط زیست نیترات موجود در منابع آبی زیرزمینی در مناطق جنوب و جنوب شرق تهران از حد استاندارد بیشتر است.
وی با خطرناک خواندن مصرف آب این منابع به صورت شرب تصریح کرد: البته آب این مناطق همچون دیگر مناطق استان تهران توسط شبکه آب و فاضلاب تامین می شود.
صدوق گفت: افزایش نیترات در آب این منابع بدلیل عدم وجود شبکه جمع آوری پکپارچه فاضلاب در تهران است که به دلیل شیب شهر به سمت جنوب و جنوب شرق موجب ته نشین شدن رسوبات فاضلاب و در نتیجه بالا رفتن میزان نیترات در آب شده است.
مدیرکل محیط زیست استان تهران اظهار داشت: تامین کننده آب شرب شهر امور آب تهران است ولی محیط زیست براساس وظیفه ذاتی خود نسبت به آزمایش منابع آبی برای جلوگیری از آلودگی همواره اقدام می کند.
7250//1599 شماره 003 ساعت 09:36 تمام