۱۳ شهریور ۱۳۶۸،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6026939
۰ نفر
انتصاب سرپرست و قائم مقام نهاد ریاست جمهوری # تهران - ایرنا 14/06/68 .سیاسی. تلکس 58 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور براساس شرح وظایف معاون اول رئیس جمهورسرپرستی نهاد ریاست جمهوری بعهده دکتر حبیبی قرارگرفت0 ........................................
،ایران،