۷ شهریور ۱۳۶۸،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6026823
۰ نفر
انتصاب جدید درتشکیلات نهاد ریاست جمهوری # تهران - ایرنا 10/06/68 .سیاسی. تلکس 19 رفسنجانی طی احکامی مسعود روغنی زنجانی رابسمت معاون رئیس جمهوروریاست سازمان برنامه وبودجه ورضا امرالهی رابسمت معاون رئیس جمهور تعیین کرد ........................................
،رئیس،،سازمان،انرژی،اتمی،ایران،