۷ شهریور ۱۳۶۸،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6026822
۰ نفر
انتصاب جدید درتشکیلات نهاد ریاست جمهوری # تهران - ایرنا 10/06/68 .سیاسی. تلکس 19 رفسنجانی طی احکامی هادی منافی رابسمت معاون رئیس جمهور وریاست سازمان حفاظت محیط زیست وسیدمحمد میرمحمدی رابسمت ریاست دفتررئیس جمهورمنصوب کرد.
........................................
،ایران،