۱ اسفند ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6022593
۰ نفر
پاکستان در سیاست خود نسبت به کشمیر تغییری نداده است # تهران - ایرنا 5/12/70 .سیاسی. تلکس 64 غلام اسحق خان رئیس جمهور پاکستان تاکید کرد که هیچگونه تغییری در سیاست کشورش نستب به قضیه کشمیر بوجودنیامده است.
........................................
،رادیو،ریاض،،اسلام،آباد،خبرگزاری،هند،