دیدارسفیر ایران در امارات با وزیر اقتصاد و بازرگانی اینکشور # ابوظبی - ایرنا 4/12/70 .سیاسی. تلکس 231 امینیان سفیر ایران در امارات متحده عربی امروز یکشنبه با سعید غباش وزیر اقتصاد و بازرگانی این کشور دیدار کرد.
........................................
،راههای،توسعه،مناسبات،تجاری،بازرگانی،