دیدار سفیر جدید دانمارک در تهران با ولایتی وزیر امور خارجه # تهران - ایرنا 4/12/70 .سیاسی. تلکس 92 ارلینک هاریلد نیلسون سفیر جدید دانمارک در تهران امروز رونوشت استوارنامه خود را تسلیم دکتر ولایتی وزیر امور خارجه ایران کرد.
........................................