۱ اسفند ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6022440
۰ نفر
زیانهای آمریکا ناشی از تحریم عراق # نیویورک - ایرنا 3/12/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 38 هفته نامه بررسی مطبوعات اجرایی چاپ واشنگتن بنقل از محمد مهدی صالح وزیر تجارت عراق نوشت: تحریم اقتصادی عراق به اقتصاد آمریکا نیز لطمه زده است .
........................................
،سال،1989،قرارداد،شرکت،جنرال،موتور،