۱ اسفند ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6022424
۰ نفر
شیوه جدید برای کاهش خسارات ناشی از زمین لرزه # رم - ایرنا 3/12/70 .علمی. تلکس 248 دانشمندان شورای ملی تحقیقات منابع زمینی واشنگتن اخیراشیوه ای را مطرح کرده اند که خسارات وتلفات ناشی اززمین لرزه را می تواند به حد قابل توجه ای کاهش دهد ........................................
،روزنامه،لاستامپا،اخطار،فوری،نام،گذاری،آمریکا،