ارتش رژیم اسرائیل تهدید کرد به هر اقدام ضروری برای متوقف..
# تهران - ایرنا 3/12/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 190 فرمانده ارتش اسرائیل امروز گفت: برای متوقف کردن حملاتی که از خاک لبنان به فلسطین اشغالی صورت می گیرد هراقدام ضروری صورت خواهد گرفت.
........................................
،احود،پاراک،حزب،الله،رویتر،شلیک،موشک،