وزیر خارجه آذربایجان گفت ایران و ترکیه آماده میانجیگری ...
# تهران - ایرنا 2/12/70 .سیاسی. تلکس 180 حسین صادق اف وزیر خارجه آذربایجان گفت که ایران و ترکیه آماده اند تا میان آذریان و ارامنه پیرامون منطقه قره باغ میانجیگری کنند.
........................................
،ایتارتاس،،مسکو،ارمنستان،