۱ اسفند ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6022053
۰ نفر
سوئیس : دخمه ثروت دیکتاتورها # تهران - ایرنا 1/12/70 .سیاسی. سلام 218 ازنیم قرن پیش به اینطرف هردیکتاتوری که سقوط میکند چشمها بسوی سوئیس میشود کشوری که گنج دیکتاتور سابق در آنجا مخفی شده است.
........................................
،مجله،ابدو،چاپ،ژنو،متن،گزارش،،