درگذشت عمر مصطفی یکی از سران اتحادیه میهنی کردستان عراق # مهاباد - ایرنا 10/11/70 .سیاسی. تلکس 111 عمر مصطفی یکی از اعضای بلند پایه اتحادیه میهنی کردستان عراق دیروز بر اثر سکته قلبی در بیمارستان شهر سلیمانیه عراق درگذشت.
........................................
،رادیو،میهنی،کردستان،حزب،رزگاری،حزب،سوسیالیست،عراق،