۶ بهمن ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6019450
۰ نفر
موضع حواتمه درقبال گفتگوهای صلح خاورمیانه درمسکو # تهران - ایرنا 10/11/70 .سیاسی. تلکس 39 نایف حواتمه دیروزگفت موضع ساف درقبال گفتگوهای صلح خاورمیانه درمسکو فرصت آنرابه فلسطینیها داده است تاشرایط خودرابرای انجام گفتگوهای آتی بهبودبخشند.
........................................
،رویتر،امان،اعراب،اسرائیل،مذاکرات،مسکو،رهبر،جبهه،دمکراتیک،