۶ بهمن ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6019386
۰ نفر
تلاش مقامات اسرائیل علیه ایران # لندن - ایرنا 9/11/70 .سیاسی. تلکس 230 اسرائیل که تنهادارنده سلاحهای اتمی درخاورمیانه است تبلیغات گسترده ای برای اثبات این مدعا که ایران درصدد دستیابی به سلاحهای هسته ای درآینده است راآغاز کرده است ........................................
،روزنامه،تایمز،مالی،کوششهای،عراق،خریداری،از،چین،دستگاه،جداسازی، ،ایزوتوپ،