صدور کالاهای بازرگانی به یک میلیارد و 850 میلیون دلاررسید # زاهدان - ایرنا 9/11/70 .اقتصادی. تلکس 49 میزان صادرات کالاهای بازرگانی به خارج ازکشورطی9 ماهه سالجاری به یک میلیارد و 850 میلیون دلار میباشد که نسبت به کل صادرات سال69 یازده درصدافزایش دارد ........................................
،ایران،وهاجی،وزیر،بازرگانی،سیستان،و،بلوچستان،زاهدان،،،سال،69،صدور،یک، ،میلیارد،و،300،میلیون،دلار،کالای،غیرنفتی،