کویت آمار تلفات و رخمی های ناشی از انفجار مینها و سلاحهای...
# تهران - ایرنا 9/11/70 .نظامی. تلکس 155 وزارت بهداشت کویت با ارائه گزارشی اعلام کرد مهمات و مینهای برجای مانده از جنک خلیج فارس دراین کشور یک هزار و 420 کشته یا زخمی به جای گذاشته است.
........................................
،رویتر،روزنامه،الوطن،عراق،