گردهمائی مدیران ستادی و استانهای سازمان تعاون مصرف شهر و...
# تهران - ایرنا 9/11/70 .سیاسی. تلکس 62 گردهمائی مدیران ستادی و استانهای سازمان تعاون مصرف شهر و روستا تحت عنوان بازار بهمن ماه بمنظور تبادل اطلاعات و کالا امروز در تهران برگزار شد.
........................................
،ایران،انتظاری،مسئول،ستاد،بسیج،اقتصادی رحمانی،مدیر،سازمان،تعاون،شهر،و، ،روستاجمع،کل،فروش،،تهران،30،میلیارد،و،447،میلیون،ریال،