۶ بهمن ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6019249
۰ نفر
هند بدلیل ترس از چین از استقلال تبت حمایت نمی کند # دهلی نو - ایرنا 8/11/70 .سیاسی. تلکس 149 دالای لاما رهبر درتبعید تبتی امروز اعلام کرد هند بدلیل ترس از چین ازاستقلال تبت حمایت نمی کند.
........................................
،ایرنا،قطعنامه،سازمان،ملل،لی،پینک،نخست،وزیر،