۶ بهمن ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6019162
۰ نفر
ورود هیات فلسطینی به مسکو # تهران - ایرنا 8/11/70 .سیاسی. تلکس 4 رئیس کمیته سیاسی هیئت فلسطینیهادرمذاکره بااسرائیل دیروزبه همراه سه تن ازمقامات فلسطینیهای ساکن سرزمینهای اشغالی وسازمان آزادیبخش فلسطین واردمسکوشد ........................................
،آ،اف،پ،اکرم،هانیه،مذاکرات،مسکو،