بهترین بازیکن مسابقات فوتبال جام ملتهای آفریقا انتخاب شد # تهران - ایرنا 7/11/70 .ورزشی. تلکس 91 ابدی په له کاپیتان تیم فوتبال غناازسوی هیئت داوران کنفدراسیون فوتبال آفریقابه عنوان بهترین بازیکن هجدهمین دوره مسابقات آفریقا انتخاب شد.
........................................
،آ،اف،پ،،دارنده،عنوان،بهترین،بازیکن،فوتبال،سال،آفریقا،،پاریس،،،محل، ،مسابقات،داکار،سنگال،،رشیدیکینی،بازیکن،تیم،نیجریه،