یک تحلیل گر برجسته روسیه تجزیه این کشور را پیش بینی میکند # تهران - ایرنا 6/11/70 .سیاسی. تلکس 94 یک تحلیل گر روسیه گفت: انحلال شوروی سابق احتمالا مرحله نخست است و از این پس ما شاهد دومین مرحله یعنی تجزیه روسیه خواهیم بود.
........................................
،رادیو،آمریکا،گزارش،،گریگوری،میسکی،