کشورهای جامعه اروپا وابسته های دفاعی خود در رانگون را ...
# تهران - ایرنا 10/10/70 .سیاسی. تلکس 136 کشورهای عضو جامعه اروپا در اعتراض به اوضاع سیاسی در برمه وابسته های دفاعی سفارتخانه های خود در رانگون را فرامی خوانند.
........................................
،رویتر،لاهه،دفتر،ریاست،جامعه،اروپا،هلند،میانمار،