غلام اعظم بعنوان امیر حزب جماعت اسلامی بنگلادش انتخاب شد # داکا - ایرنا 9/10/70 .سیاسی. تلکس 16 شورای ملی حزب جماعت اسلامی بنگلادش دیروز رسما پروفسور غلام اعظم را به عنوان رئیس این حزب انتخاب کرد .
........................................
،روزنامه،دیلی،استار،طرفدار،دولت،،بیانیه،