۶ دی ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6015304
۰ نفر
چین در سالی که گذشت # پکن - ایرنا 8/10/70 .سیاسی. تلکس 50 39 گزارشی ازایرنا درمورد وقایع چین درسال 1991 ........................................
،شوروی،تیان،انمن،ژاپن،جان،میجر،نخست،وزیر،آمریکا،بیکر،وزیر،خارجه،مسکو، ،روابط،چین،وایران،